دکتر بهاره کاشفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر بهاره کاشفی

دکتر بهاره کاشفی

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : bahareh.kashefi@gmail.com
آدرس : دامغان- بلوار چشمه علی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه کشاورزی

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

سابقه فعالیت

مهارت ها